อัพเดรตภาพกิจกรรมอื่นๆ ของทางโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)ใน facebook ได้ที่นี่

2-6 ส.ค.64 สอบเก็บคะแนนกลางภาค
   





นายไพฑูรย์  สีสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียน