ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <หน้า 1> <หน้า 2>
ประกาศ !!! ผลสอบห้องเรียนพิเศษ (วิทย์-คณิตเข้มข้น) <<คลิกที่นี่>>
ประกาศ !!! ผลสอบห้องเรียนพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) <<คลิกที่นี่>>
รายละเอียดคุณลักษณะหลอดประหยัดพลังงาน LED TUBE พร้อมติดตั้ง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
ประกาศโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อหลอดไฟแอลอีดี
พร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงาน

ภาครัฐ - โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SAR_59
Powerpointการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา5 มี.ค.61 ประกาศผลสอบ ม.6
12 มี.ค.61 ประกาศผลสอบ ม.1-5
5-8 มี.ค.61 สอบแก้ตัวครั้งที่1 ม.6
12-14 มี.ค.61 สอบแก้ตัวครั้งที่1 ม.1-5
12-14 มี.ค.61 สอบแก้ตัวครั้งที่2 ม.6
17-18 มี.ค.61 สอบ 9 วิชาสามัญ
19-21 มี.ค.61 โค้งสุดท้าย ม.1-5
30 มี.ค.61 นักเรียนรับ ปพ.6 / ม.3-ม.6 ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร