อัพเดรตภาพกิจกรรมอื่นๆ ของทางโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)ใน facebook ได้ที่นี่
สารสนเทศ_2561
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง
ซ่อมแซมพื้นที่
ด้านหลังอาคาร ๒ และซ่อมแซมพัดลมลูก หมุนด้านหน้าอาคาร ๒
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สารสนเทศ_2560
SAR_61
SAR_60
SAR_59
Powerpointการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา13 กันยายน 62 กิจกรรมมุทิตาคารวะ
16/18 กันยายน 62 กำหนดสอบ ม.1/2/3
17/19 กันยายน 62 กำหนดสอบ ม.4/5/6