อัพเดรตภาพกิจกรรมอื่นๆ ของทางโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)ใน facebook ได้ที่นี่
สารสนเทศ_2561
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง
ซ่อมแซมพื้นที่
ด้านหลังอาคาร ๒ และซ่อมแซมพัดลมลูก หมุนด้านหน้าอาคาร ๒
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สารสนเทศ_2560
SAR_61
SAR_60
SAR_59
Powerpointการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา8 สิงหาคม 2562 กิจกรรมวันอาเซียน
9 สิงหาคม 2562 กิจกรรมวันแม่
18 สิงหาคม 2562 ประชุมผู้ปกครอง