อัพเดรตภาพกิจกรรมอื่นๆ ของทางโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)ใน facebook ได้ที่นี่

1 มิ.ย.64 เริ่มเรียนออนไลน์
   


 

นายไพฑูรย์  สีสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียน