อัพเดรตภาพกิจกรรมอื่นๆ ของทางโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)ใน facebook ได้ที่นี่
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโดมและอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโดมและอาคารประกอบ
ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโดมและอาคารประกอบ
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1, 2, 3 และ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1, 2, 3 และ 4
ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1, 2, 3 และ 4
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย
ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) จ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการครูชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการครูชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2564
ขอบเขตของงาน ( Term of Reference : TOR ) จ้างเหมาบริการครูชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2564
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2562
สารสนเทศ_2563
สารสนเทศ_2562
สารสนเทศ_2561
สารสนเทศ_2560
สารสนเทศ_2559
สารสนเทศ_2558
SAR_62
SAR_61
SAR_60
SAR_59
Powerpointการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

7 เม.ย.64 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0, มส, มผ ของทุกระดับชั้น
7-9 เม.ย.64 นักเรียนทุกระดับชั้น สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
10 เม.ย.64 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ของทุกระดับชั้น
19-21 เม.ย.64 ม.3 และ ม.6 สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 (**ระดับชั้นอื่นสอบช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2564**)
23 เม.ย.64 ประกาศผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ระดับชั้น ม.3 และ ม.6
21 เม.ย.64 นักเรียน ม.3 และ ม.6 รับ ปพ.1
- ม.3 (เช้า)
- ม.6 (บ่าย)

นายไพฑูรย์  สีสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียน