อัพเดรตภาพกิจกรรมอื่นๆ ของทางโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)ใน facebook ได้ที่นี่



28 ตุลาคม 62 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
6-8 พฤศจิกายน 62 ม.ต้น เข้าค่ายลูกเสือ
8 พฤศจิกายน 62 ม.ปลาย ไปทัศนศึกษา
10 พฤศจิกายน 62 ประชุมผู้ปกครอง