อัพเดรตภาพกิจกรรมอื่นๆ ของทางโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)ใน facebook ได้ที่นี่1-3 ก.พ. 63 ม.3 สอบ O-Net
5-7, 12-13 ก.พ. 63 ม.6 ติว O-Net
17-21 ก.พ. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562