อัพเดรตภาพกิจกรรมอื่นๆ ของทางโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)ใน facebook ได้ที่นี่10 ตุลาคม 62 ปิดภาคเรียนที่ 1/2562
28 ตุลาคม 62 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562