อัพเดรตภาพกิจกรรมอื่นๆ ของทางโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)ใน facebook ได้ที่นี่10 มกราคม 63 กิจกรรมวันเด็ก
15 มกราคา 63 กิจกรรมวันครู
17 มกราคา 63 ตลาดนัดพอเพียง
19 มกราคา 63 ประชุมผู้ปกครอง
24 มกราคา 63 นิทรรศสีกันฯ