อัพเดรตภาพกิจกรรมอื่นๆ ของทางโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)ใน facebook ได้ที่นี่

4 ก.ค.64 ประชุมผู้ปกครองออนไลน์
   

นายไพฑูรย์  สีสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียน