11 ส.ค.59 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
18 ส.ค.59 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
20 ส.ค.59 กิจกรรม Classroom meeting
   

 

กิจกรรมไหว้ครู

พิธีประดับเข็ม
เสมาธรรมจักร

กิจกรรม
วันสิ่งแวดล้อม

ค่ายอัตลักษณ์
พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมวันพ่อ   กิจกรรม
วันลอยกระทง