3 มิ.ย.58
จัดพิธีอัญเชิญพระพุทธสิริวัฒนานุรักษ์ ประดิษฐานที่หอพระ
พุทธพิทักษ์รังษีหลังใหม่
5 มิ.ย.58
วันสิ่งแวดล้อม
11 มิ.ย.58
พิธีไหว้ครู
1 5มิ.ย.58
พิธีประดับเสมาธรรมจักร
25 มิ.ย.58
วันต่อต้านยาเสพติด
26 มิ.ย.58
วันสุนทรภู่

 

พิธีไหว้ครู วันสิ่งแวดล้อม
วันงดสูบบุหรี่โลก นิทรรศน์สีกันฯ
ทำบุญตักบาตร
มอบของขวัญวันเด็ก
วันพ่อแห่งชาติ
อินทนิลเกมส์ 2014