19-20 พ.ย. 57
ติว GAT ม.6
 
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ
วันสุนทรภู่ วันกตัญญูปู่เทียน
พิธีหล่อเทียน-แห่เทียน วันไหว้ครู
พิธีทบทวนคำปฏิภาณฯ สดุดีครูกลอน สุนทรภู่