วันที่ 8 ม.ค. 59
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา กิจกรรมวันเด็ก
วันที่ 18-20 ม.ค. 59
เข้าค่ายลูกเสือ ม.2-3
วันที่ 20-22 ม.ค. 59
เข้าค่ายลูกเสือ ม.1
วันที่ 24 ม.ค. 59
ประชุมผู้ปกครอง
เวลา 08.00-12.00 น. ระดับชั้น ม.1, ม.2 และ ม.4
เวลา 12.30-15.30 น. ระดับชั้น ม.3, ม.5 และ ม.6
วันที่ 27 ม.ค. 59
กิจกรรม Open house

 

พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมวันพ่อ    กิจกรรม
วันลอยกระทง
  
กีฬาภายใน
"อินทนิลเกมส์ 2015"
26 พ.ย.2558
 
กีฬาภายใน
"อินทนิลเกมส์ 2015"
27 พ.ย.2558
กิจกรรมวันแม่ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ