22-29 ก.ย. 57
สอบปลายภาค
 
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ
วันสุนทรภู่ วันกตัญญูปู่เทียน
พิธีหล่อเทียน-แห่เทียน วันไหว้ครู
พิธีทบทวนคำปฏิภาณฯ สดุดีครูกลอน สุนทรภู่
โครงการธนาคารขยะ วันต่อต้านยาเสพติด
ค่ายพุทธธรรม นิทรรศการฟุตบอลโลก
วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง