8 พ.ย. 57
ประชุมผู้ปกครองเปิดภาคเรียนและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาของ
ภาคเรียน 2/2557
    - ภาคเช้า ม.1 และ ม.4  เวลา 08.30-12.00 น.
    - ภาคบ่าย ม.2 และ ม.5 เวลา 12.30-15.30 น.
9 พ.ย. 57
ประชุมผู้ปกครองเปิดภาคเรียนและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาของ
ภาคเรียน 2/2557
    - ภาคเช้า ม.3 และ ม.6 เวลา  08.30-12.00 น.
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ
วันสุนทรภู่ วันกตัญญูปู่เทียน
พิธีหล่อเทียน-แห่เทียน วันไหว้ครู
พิธีทบทวนคำปฏิภาณฯ สดุดีครูกลอน สุนทรภู่