8 ม.ค. 58
ทำบุญ ตักบาตรอาหารแห้ง/กิจกรรมวันเด็ก
9 ม.ค. 58
12-14 ม.ค. 58
16 ม.ค. 58
นิทรรศน์สีกันฯ    
ทำบุญตักบาตร
มอบของขวัญวันเด็ก
วันพ่อแห่งชาติ
อินทนิลเกมส์ 2014 วันวชิราวุธ
วันเอดส์โลก ต้อนรับ ผอ. ปัญญา
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ