วันที่ 16 มิ.ย. 59
วันไหว้ครู / มอบรางวัลเพชรอินทนิลครู
วันที่ 20 มิ.ย. 59
ค่ายพุทธธรรม ม.2
วันที่ 21 มิ.ย. 59
ค่ายพุทธธรรม ม.3
วันที่ 23 มิ.ย. 59
ค่ายพุทธธรรม ม.5
วันที่ 24 มิ.ย. 59
ค่ายพุทธธรรม ม.6
วันที่ 24 มิ.ย. 59
วันต่อต้านยาเสพติดสากล/วันสุนทรภู่

 

กิจกรรมไหว้ครู

พิธีประดับเข็ม
เสมาธรรมจักร

กิจกรรม
วันสิ่งแวดล้อม

ค่ายอัตลักษณ์
พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมวันพ่อ   กิจกรรม
วันลอยกระทง