8 ส.ค. 57
พิธีวันแม่
ส.ค. 57
 
ส.ค. 57
 
ส.ค. 57
 
ส.ค. 57
 
พิธีทบทวนคำปฏิภาณฯ สดุดีครูกลอน สุนทรภู่
โครงการธนาคารขยะ วันต่อต้านยาเสพติด
ค่ายพุทธธรรม นิทรรศการฟุตบอลโลก
วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง วันไหว้ครู
พิธีประดับเสมาธรรมจักร วันสิ่งแวดล้อม
งานราตรีสีกันฯ 2014 วันประกาศเกียรติคุณ คนดีสีกันฯ
กีฬาสหวิทยาเขตวิภาวดี
ครั้งที่ 2
อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้ช่วย
ครู คศ.1