27 เม.ย. - 1 พ.ค. 58
ค่ายพัฒนาศักยภาพ ปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4
6-7 พ.ค. 58
ค่าอัตลักษณ์ ม.1 และ ม.4 และปฐมนิเทศ
9-10 พ.ค. 58
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และชำระเงินบำรุงการศึกษาทุกระดับ
11-22 พ.ค. 58
เรียนซ้ำรายวิชาของนักเรียน ม.2, ม.3, ม.5, ม.6
สำหรับนักเรียนที่ยังมีผลการเรียนเป็น 0, มส, มผ
14 พ.ค. 58
เปิดเรียนภาคเรียนที่1/2558
    นิทรรศน์สีกันฯ
ทำบุญตักบาตร
มอบของขวัญวันเด็ก
วันพ่อแห่งชาติ
อินทนิลเกมส์ 2014 วันวชิราวุธ
วันเอดส์โลก ต้อนรับ ผอ. ปัญญา
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ