3 มิ.ย.58
จัดพิธีอัญเชิญพระพุทธสิริวัฒนานุรักษ์ ประดิษฐานที่หอพระ
พุทธพิทักษ์รังษีหลังใหม่
   
   

 

    นิทรรศน์สีกันฯ
ทำบุญตักบาตร
มอบของขวัญวันเด็ก
วันพ่อแห่งชาติ
อินทนิลเกมส์ 2014 วันวชิราวุธ
วันเอดส์โลก ต้อนรับ ผอ. ปัญญา
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ