9 ส.ค. 58
ประชุมผู้ปกครอง
14 ส.ค. 58
ค่ายอาเซียน

 

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมวันอาเซียน กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
พิธีแห่เทียนพรรษา