4 ธ.ค.57
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อ
22-29 ธ.ค.57
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557
วันพ่อแห่งชาติ    
อินทนิลเกมส์ 2014 วันวชิราวุธ
วันเอดส์โลก ต้อนรับ ผอ. ปัญญา
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ