<<แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองและขอรับการสนับสนุนเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565>>