<<แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองและขอรับการสนับสนุนเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566>>