2 ก.ย.59 ทัศนศึกษา ม.ปลาย
16 ก.ย.59 กิจกรรมครูเกษียณลานักเรียน
19-23 ก.ย.59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
28 ก.ย.59 ค่าย 4 ภาษา

 

กิจกรรมไหว้ครู

พิธีประดับเข็ม
เสมาธรรมจักร

กิจกรรม
วันสิ่งแวดล้อม

ค่ายอัตลักษณ์
พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมวันพ่อ   กิจกรรม
วันลอยกระทง