Timeline การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
  พูดคุยความรู้เกี่ยวกับวัคซีนในเด็กจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  แบบฟอร์มยินยอมของ ผู้ปกครอง