16,17,20 ก.พ. 58
ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557
23-27 ก.พ. 58
2 มี.ค.58
2-4 มี.ค.58
11-13 มี.ค.58
นิทรรศน์สีกันฯ    
ทำบุญตักบาตร
มอบของขวัญวันเด็ก
วันพ่อแห่งชาติ
อินทนิลเกมส์ 2014 วันวชิราวุธ
วันเอดส์โลก ต้อนรับ ผอ. ปัญญา
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ