11 ส.ค. 60 พิธีวันแม่แห่งชาติ
20 ส.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง
- 08.30-12.00 น. ม.1, ม.2 และ ม.4
- 12.30-15.30 น. ม.3, ม.5 และ ม.6