วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัส ท33102
จำนวน 10 ข้อ
โดยโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
" ยามสองฆ้องยามย่ำ ทุกคืนค่ำย่ำอกเอง เสียงปี่มี่ครวญเครง เหมือนเรียนร่ำคร่ำครวญนาน " ข้อใดแสดงวัฒนธรรมไทยโบราณได้ตรงกับความข้างต้นมากที่สุด
   การบอกเวลา
   การผลัดเปลี่ยนเวรยาม
   การบอกเวลาเปลี่ยนเวรยาม
   การบอกเวลาออกเวรและเข้ารับเวรใหม่

ข้อที่ 2)
ข้อใดมีความเปรียบ
   ม่านกรองทองรจนา หลังคาแดงแย่งมังกร
   เรียมคะนึงถึงเอวบาง เคยแนบข้างร้างแรมนาน
   คะนึงนุชสุดสายสมร มาด้วยพี่จะดีใจ
   เนื้ออ่อนอ่อนแต่ชื่อ เนื้อน้องฤๅอ่อนทั้งกาย

ข้อที่ 3)
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกวีผู้แต่งเรื่องกาพย์เห่เรือ
   เป็นกวีสมัยอยุธยาตอนปลาย
   เคยรับหน้าที่ซ่อมสร้างวิหารวัดมงคลบพิตร
   ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าฟ้ากรมขุนสุเรนทรพิทักษ์
   ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระมหาอุปราช ในรัชกาล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

ข้อที่ 4)
ข้อใดไม่มีการเล่นคำพ้องเสียง
   เรือชายชมมิ่งไม้ ริมท่าไสวหลากหลายพรรณ เพล็ดดอกออกแกมกัน ส่งกลิ่นเกลี้ยงเพียงกลิ่นสมร
   น้ำเงินคือเงินยวง ขาวพรายช่วงสีสำอาง ไม่เทียบเปรียบโฉมนาง งามเรืองเรื่อเนื้อสองสี
   แก้มช้ำช้ำใครต้อง อันแก้มน้องช้ำเพราะชม ปลาทุกทุกข์อกกรม เหมือนทุกข์พี่ที่จากนาง
   ชมดวงพวงนางแย้ม บานแสล้มแย้มเกสร คิดความยามบังอร แย้มโอษฐ์ยิ้มพริ้มพรายงาม

ข้อที่ 5)
ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำ
   พยุหยาตราสถลมารค
   พยุหยาตราชลมารค
   พยุหยาตราจักรกลมารค
   พยุหยาตราช้างทรงม้าทรง

ข้อที่ 6)
คำในข้อใดใช้ได้มากกว่า ๑ ความหมายทุกคำ
   ลูกหลง ไข่แดง รูดซิป
   โยนกลอง ตกผลึก ขายขาด
   อมมือ มือขวา น้ำยา
   พ่อเลี้ยง สะใจ โรยหน้า

ข้อที่ 7)
ข้อใดใช้คำได้ถูกความหมาย
   ใครทำน้ำปลาหก กลิ่นฟุ้งตลบไปทั้งห้อง
   เธอเป็นคนพูดไปหัวเราะไปทำให้เสียภาพพจน์
   ฉันมีหน้าที่ตักหัวกะทิข้นๆหยอดหน้าขนมถ้วย
   การบิดเบือนตัวเลขส่งออกมีผลกระทบกับเศรษฐกิจ

ข้อที่ 8)
ข้อใดเป็นภาษาแสดงทรรศนะ
   โรงเรียนได้พยายามส่งเสริมความถนัดของนักเรียนตามสมควรอยู่แล้ว
   เรื่องนี้ส่งต่อให้องค์กรที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินต่อไปแล้ว
   โรงเรียนต้องคำนึงถึงความเป็นมาของนโยบายดังกล่าวอีกครั้ง
   เรื่องนี้เราเห็นว่าคุณควรนำมาประชุมในการประชุมวิสามัญ

ข้อที่ 9)
ข้อความข้างต้นมีสาระสำคัญตามข้อใด
      
   มนุษย์สอนมนุษย์
   ชีวิตสอนมนุษย์
   ประสบการณ์สอนมนุษย์
   ชีวิตสอนบทเรียนแห่งชีวิต

ข้อที่ 10)
ข้อความข้างต้นแสดงว่าผู้เขียนเป็นบุคคลประเภทใด
      
   มองการณ์ไกล
   ละเอียดรอบคอบ
   มีประสบการณ์สูง
   รู้เท่าทันชีวิต