รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท23102
จำนวน 10 ข้อ
โดย โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่ง กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
"ด้วยมัวเมาโมห์มากในซากผี" คำว่า โมห์ หมายถึงอะไร
   ตักเตือน แนะนำ
   โมหะ ความลุ่มหลง
   ข่มขู่ ข่มเหง
   มุสา โกหก หลอกลวง

ข้อที่ 2)
"ค่อยดำเนินตามไต่ผู้ไปหน้า ใจความว่าผู้มีคุณอย่าหุนหัน" คำประพันธ์บทใดที่มีความหมายคล้ายคำว่า ผู้ไปหน้า
   อันยศศักดิ์มิใช่เหล้าเมาแต่พอ ถ้าเขายอเหมือนอย่างเกาให้เราคัน
   เออปลาหมอดูปลาหมอ บนนกหนออุตส่าห์เสือกกระเดือกกระดิก
   ของสิงใดเจ้าว่างามต้องตามเจ้า ใครเลยเล่าจะไม่งามตามเสด็จ
   คนสามขามีปัญญาหาไว้ทัก ที่ไหนหลักแหลมคำจงจำเอา

ข้อที่ 3)
สำนวนใดที่มิได้ปรากฏในอิศรญาณภาษิต
   เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด
   ช้าเป็นการนานเป็นคุณ
   น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโหลงเหลง
   รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ

ข้อที่ 4)
ข้อใดปฏิบัติไม่ตรงกับคำว่า "เมียรู้เก็บผัวรู้กำพาจำเริญ
   ศศินาห่อข้าวให้สามีไปกินที่ทำงานทุกวัน
   พีระชัยทำงานล่วงเวลาเสมอเพื่อต้องการให้ลูกเมียสบาย
   เมธาวีปลูกผักไว้กินเองและจะแบ่งไปขายที่ตลาดเสมอ
   อมรรัตน์ตัดเสื้อผ้าใหม่ๆไว้ใส่เป็นประจำเพื่อไม่ให้เพื่อนบ้านดูถูกเขาว่าบ้านยากจน

ข้อที่ 5)
ข้อใดกล่าวผิด
   ผู้แต่ง แต่งเรื่องนี้ขึ้นขณะผนวชที่วัดบวรนิเวศวิหาร
   ผู้แต่ง แต่งขึ้นเพราะความน้อยพระทัยที่ถูกตำหนิว่า ทำตัวประหลาด เหมือนคนสติไม่ดี
   ผู้แต่งเป็นกวีที่อยู่ในยุคสมัยรัชกาลที่ ๕
   ผู้แต่ง แต่งเรื่องนี้ขึ้นในเชิงประชดประชัน เสียดสีสังคม

ข้อที่ 6)
เนื้อหาในตอนใด ที่สะท้อนให้เห็นว่าสังคมยุคนั้นมีความศรัทธาในทางศาสนา
   อันโลภลาภบาปหนาตัณหาเย็บ
   จงฟังหูไว้หูคอยดูไป
   เดินตามรอยผู้ใหญ่หมาไม่กัด
   ผีเรือนตัวไม่ดีผีอื่นพลอย

ข้อที่ 7)
คุณค่าด้านวัฒนธรรมและสังคมในข้อใดที่สะท้อนให้เห็นว่าคนในสังคมไทยให้ความเคารพผู้อาวุโส
   เดินตามรอยผู้ใหญ่หมาไม่กัด
   ค่อยดำเนินตามไต่ผู้ไปหน้า
   ถึงบุญมีไม่ประกอบชอบไม่ได้
   คนสามขามีปัญญาหาไว้ทัก

ข้อที่ 8)
"รักสั้นนั้นให้รู้อยู่เพียงสั้น รักยาวนั้นอย่าให้เยิ่นเกินกฎหมาย" บทประพันธ์นี้ตรงกับสำนวนใด
   รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี
   รักดีหามจั่วรักชั่วหามเสา
   รักยาวให้บั่นรักสั่นให้ต่อ
   อย่ารักเหากว่าผม อย่ารักลมกว่าน้ำ

ข้อที่ 9)
"เอาหลังตากแดดเป็นนิจคิดคำนวณ รู้ถี่ถ้วนจึงสบายเมื่อปลายมือ" มีความหมายว่าอย่างไร
   ผู้สูงอายุมีประสบการณ์มากจึงสุขภาพดี
   ให้อดทนต่อความยากลำบากเพื่อสบายในวันหน้า
   จงคิดคำนวณในการทำงานให้ดีซึ่งอาจจะเจ็บป่วยเพราะการตากแดดนั่นเอง
   ควรรู้จักระมัดระวังคำพูดตนเอง เพราะอาจจะทำให้เป็นโทษแก่ตนได้

ข้อที่ 10)
"โหยกเหยก" มีความหมายว่าอย่างไร
   คนพิการ
   คนไม่อยู่กับร่องกับรอย คนไม่ได้เรื่อง
   คนที่มีกิเลสหนา
   คนแก่ถือไม้เท้า มีประสบการณ์มาก