วิชา วิชาภาษาไทย รหัส ท23101
จำนวน 10 ข้อ
โดย โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของภาษาไทย
   เป็นภาษาตระกูลคำโดด
   มักเป็นคำพยางค์เดียว
   เป็นคำควบกล้ำ
   มีความหมายสมบูรณ์ในแต่ละคำ

ข้อที่ 2)
ข้อใดเป็นคำไทยแท้ทั้งหมด
   ฟรี โค้ก
   ชบา แข
   เที่ยว เล่น
   เจ๊ เชิ้ต

ข้อที่ 3)
ข้อใดเป็นคำมูลทุกคำ
   น้ำตก น้ำใจ
   ไม้เรียว มะระ
   นักเรียน จุดยืน
   กระถาง มะละกอ

ข้อที่ 4)
ข้อใดมีการสนธิทุกคำ
   สังฆราช ธันวาคม
   มหรรณพ มหกรรม
   วิทยาลัย ราชูปโภค
   ราชานุเคราะห์ มัจจุราช

ข้อที่ 5)
ข้อใดเป็นคำซ้อนเพื่อเสียง
   สุ้มเสียง
   สดใส
   คัดเลือก
   เดือดร้อน

ข้อที่ 6)
ข้อใดเป็นคำซ้ำ
   หลานๆ ชอบเล่นเกม
   ที่ๆ เราจะไปคือทะเล
   สิ่งของๆ เรามีมากมาย
   เธอสวมเสื้อสีดำๆ นาอยู่กลางท้องนา

ข้อที่ 7)
ข้อใดมีคำสมาสอยู่ในข้อความ
   นักเรียนไปเที่ยวชมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
   ลูกชายฉันเรียนอยู่ที่เกษตรศาสตร์
   ศูนย์ศิลปาชีพน้ำท่วม
   เขาเป็นคนรักความสันโดษ

ข้อที่ 8)
คำในข้อใดวางรูปสระไม่ถูกต้อง
   เอ็นทรานซ์
   ดร๊าฟ
   บูรไน
   ฟรี

ข้อที่ 9)
ข้อใด ไม่ใช่ สาเหตุที่ทำให้มีภาษาต่างประเทศเข้ามาปะปนในภาษาไทย
   มีอาณาเขตใกล้เคียงติดต่อกัน
   นับถือสถาบันกษัตริย์เหมือนกัน
   มีการไปศึกษาต่อต่างประเทศ
   ความเจริญทางเทคโนโลยี

ข้อที่ 10)
ข้อใดคือวิธีการนำคำต่างประเทศมาใช้โดยการบัญญัติเป็นคำศัพท์ใหม่
   กิจกรรม
   วิเชียร
   โบสถ์
   โกรธ