รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 รหัสวิชา ว33101
จำนวน 10 ข้อ
โดย โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่ง กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
บิงแบงเป็นทฤษฎีอธิบายสิ่งใด
   การระเบิดทำให้พลังงานส่วนหนึ่งเปลี่ยนเป็นเนื้อสาร
   มีวิวัฒนาการต่อเนื่องจนเกิดเป็นกาแล็กซี
   การเกิดระบบสุริยะ
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2)
เนื้อสารที่เกิดขึ้นขณะเกิดบิกแบง คืออะไร
   มวลของสารไฮโดรเจน และฮีเลียม
   ควาร์ก อิเล็กตรอน นิวทริโน และโฟตอน
   โฟตอน
   ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 3)
สิ่งใดต่อไปนี้อยู่ในเอกภพ
   ดาวฤกษ์
   ดาวเคราะห์
   กลุ่มแก๊ส
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4)
ทฤษฎีใดที่ใช้อธิบายการเกิดของเอกภพ
   ทฤษฎีบิกแบง
   ทฤษฎีสภาวะคงที่
   ทฤษฎีขยายตัวลดลง
   ทฤษฎีแกว่งกวัด

ข้อที่ 5)
1 ปีแสง หมายถึงอะไร
   เวลาที่แสงเดินทางจากดวงอาทิตย์ถึงโลก
   ระยะทางที่แสง เคลื่อนที่ไป 1 ปี
   ระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงโลก
   เป็นหน่วยของเวลาแบบหนึ่ง

ข้อที่ 6)
ควาร์กเกิดการรวมตัวกันไปเป็นสิ่งใด
   โปรตอนและนิวตรอน
   โปรตอนและอิเล็กตรอน
   โปรตอนและโฟตอน
   อิเล็กตรอนและนิวทริโน

ข้อที่ 7)
ข้อใดมีขนาดใหญ่ที่สุด
   เอกภพ
   เนบิวลา
   ระบบสุริยะ
   กาแล็กซี

ข้อที่ 8)
ระบบสุริยะอยู่ในกาแล็กซีใด
   แมกเจลแลนใหญ่
   แมกเจลแลนเล็ก
   แอนโดรเมดา
   ทางช้างเผือก

ข้อที่ 9)
คำกล่าวในข้อใดถูกต้อง
   กาแล็กซีเกิดหลังบิกแบงประมาณ 1,000 ล้านปี
   กาแล็กซีของเรามีลักษณะเป็นรูปกังหันแบบมีคาน
   กาแล็กซีทางช้างเผือกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100,000 ปี
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10)
ข้อใดเรียงลำดับจากระบบใหญ่ไปสู่ระบบเล็ก
   กลุ่มดาว เอกภพ กาแล็กซี ระบบสุริยะ
   เอกภพ กาแล็กซี ระบบสุริยะ ดาวเคราะห์
   กาแล็กซี ระบบสุริยะ กลุ่มดาว เอกภพ
   ระบบสุริยะ กลุ่มดาว เอกภพ กาแล็กซี