วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าหลัก

นายกรกฤช ศรีพุทธากุล
หัวหน้ากุล่มสาระการเรียนรู้

 

นางสาวอาภรณ์ พานิชเจริญ

นางรัตนา ยอดนารี

นางกาญจนา จำเนียรพันธุ์

นายนวพล รัตนรัตน์

นายชัชชัย จ้อยใบ

นายอภิสิทธิ์ แว่นแก้ว