วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เมนูหลัก

นายณฐพงศ์ ทรงสัตย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

นางนฤมล วงศ์หิรัณยปาล

นายอนุรักษ์ จิ๋วสุข

นางสาวสุชีลา สุทธิมล

นางสาวดารัตน วรธรรมพิทักษ์นายวิษณุ เอี่ยมประเสริฐ
 
 
 
 
เนื้อหาวิชา ทัศนศิลป์เรื่อง ศิลปะไทย และสากล    
ของฝาก ม.6 ข้อสอบ O-Net